Izmaksu kalkulators: Betons

EUR (bez PVN)
Cena (ar PVN): EUR
* Aprēķins ir aptuvens

Apmeklējiet mūsu betona piegādes izmaksu kalkulatoru un saņemiet cenu piedāvājumu - kalkulators.betons97.lv

Betona konkrētā veida un markas, klases, izvēli un iegādi nosaka Jūsu projekts. Projektos betons tiek apzīmēts klasēs.

Kopumā betona klase ir markai līdzīgs parametrs, taču ar nelielām niansēm: markās tiek izmantota stiprības vidējā nozīme, bet klasēs – stiprība ar garantēto nodrošinātību. Projekta dokumentācijā ir jābūt norādītai izmantojamā betona klasei.

Skat.: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"

B 7.5 /M-100/ klases betons tiek pielietots galvenokārt veicot priekšdarbus pirms monolīto plātņu un pamatu lenšu aizliešanas. Runa iet par tā saucamo betona sagatavošanu: uz smilšu pabēruma tiek iestrādāta viszemākās markas betona plānā kārta, konkrēti m-100 B 7.5, un tikai tad, pēc šīs kārtas sacietēšanas, sāk veikt stiegrošanas darbus.

C8/10 B12.5 /M-150/ klases betons pamatā tiek pielietots veicot priekšdarbus pirms pamatu monolīto plātņu aizliešanas. Šīs markas betonu var pielietot arī izgatavojot izlīdzinošās kārtas, grīdas, nelielo būvju pamatus, betonējot celiņus u.c.

C12/15 B15 /M-200/ klases betons pārsvarā tiek pielietots grīdu betona izlīdzinošo kārtu, pamatu, bruģējuma, celiņu u.c. izgatavošanā. Viena no visbiežāk izmantotajām betona markām. Individuālajā būvniecībā m-200 markas betona stiprība ir pilnīgi pietiekama, lai atrisinātu vairākumu būvniecības uzdevumu: lentveida, plātņveida, pāļu un režģogu pamati; betona kāpņu, atbalsta sienu, laukumu, celiņu, bruģējuma u.c. izgatavošana. M-200 B 15 betons – visbiežāk pasūtītā betona marka.

C16/20 B20 /M-250/ klases betons pamatā tiek pielietots monolīto pamatu, t.sk. lentveida, plātņveida, kā arī betona bruģējuma, celiņu, laukumu, žogu lenšu, kāpņu, atbalsta sienu, maznoslogoto pārseguma plātņu u.c. izgatavošanai.

B 22.5 /M-300/ klases betons pamatā tiek pielietots monolīto pamatu izgatavošanai: lentveida, plātņveida, pāļu un režģogu pamatu; bruģējuma, celiņu, žogu lenšu, kāpņu, atbalsta sienu, pārseguma plātņu, monolīto sienu u.c. izgatavošanai.

C20/25 B25 /M-350/  klases betons pamatā tiek pielietots monolīto pamatu, pāļu un režģogu dzelzsbetona konstrukciju, pārseguma plātņu, kolonnu, spraišļu, siju, monolīto sienu, baseinu gultņu un citu atbildīgo konstrukciju izgatavošanai. Šis ir dzelzsbetona konstrukciju ražošanā visbiežāk izmantotais betons. It īpaši no M-350 konstrukciju betona taisa lidlauku ceļa plātnes, kuras ir paredzētas lietošanai ekstremālās slodzes apstākļos.

C25/30 B30 /M-400/ klases betons pamatā tiek pielietots tiltu konstrukciju, hidrotehnisko ietaišu, banku glabātavu, speciālo dzelzsbetona konstrukciju un dzelzsbetona izstrādājumu - kolonnu, spraišļu, siju, baseinu gultņu un citu konstrukciju ar speciālām prasībām izgatavošanai. M-400 (B 30) markas betons ir diezgan reti izmantojama betona marka. Parasti līdzīga betona izmantošanu reglamentē speciālās prasības, kuras ir saistītas ar no šāda betona izgatavoto dzelzsbetona konstrukciju turpmākās ekspluatācijas apstākļiem. M-400 (B 30) betona ražošana ir pieļaujama tikai izmantojot granīta šķembas. Biežāk tiek izmantoti plastifikatori un citas speciālās piedevas betonam.